lunes, abril 13, 2009


8-TÍTULO—O Mariñeiro


Ela era nena, ela brincaba
Ela sorría, era a delicia
A o seu redor
Chegou de fora un mariñeiro
Co a sua mirada e as suas vervas
A cándida nena pois toleou
Deulle todo aquela nena os xuramentos
As promesas e as meigas vervas, do pescador
Xamais sabría se foi amada ou enganada,
Po lo mariñeiro que non voltou
Quedalle só os recordos e aquelas bagoas
Xa non atopa aquelas froles
Que recollía cando brincaba
A sua flor o mariñeiro xa a levou
Ainda e nova muy nova, e xa non e nena,
A xuventude, o mariñeiro
Das meigas vervas con él levou
Quédalle a dubida se foi querida, se foi amada
Ou enganada, pois quedou preñada
Pol lo mariñeiro que non voltou
Sabe que a sua vida non foi valeira
Ten a neniña, e ela ben sabe que o que sentía chámase amor
Ainda agora as veces chora
A o mariñeiro
Das meigas vervas que non voltou

No hay comentarios :

Publicar un comentario